Demonstrace programovatelných shaderů pomocí knihoven OpenSceneGraph a QT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Úlohou této práce je přiblížit čtenáři práci s vertex a fragment procesorem. Programy pro tyto procesory se nazývají vertex a fragment shadery. Mohou být napsané v různých programovacích jazycích pro ně určených(HLSL, Cg...), avšak v práci bude diskutovaný jazyk OpenGL Shading Language(GLSL). Budou demonstrované techniky pokročilého renderingu: Phongův model, Blinn-Phong model Lambertovo osvětlení, Gouraudovo tónování Dále bude popsaná práce s knihovnou OpenSceneGraph, jako s knihovnou založenou na OpenGL, a její integrací s knihovnou na tvorbu uživatelského rozhraní QT. Výsledkem bude multiplatformová aplikace demonstrující propojení knihoven QT a OpenSceneGraph s integrovaným návodem popisujícím celý proces implementace. Nebudou chybět teoretické základy.
Assignment of this work is to zoom in the work with vertex and fragment processor for users. Programs for these processors are called vertex and fragment shaders. They may be written in a various programming languages intended for them (HLSL, Cg...), however in the work is going to be discussed OpenGL Shading Language (GLSL). There are going to be demonstrated this techniques of advanced rendering: Phong shading, Blinn-Phong shading Lambert illumination, Gouraud shading Later on is going to be described work with library OpenSceneGraph, as a library based on OpenGL and its integration with library for generating user's interface. The result is going to be a multiplatform application demonstrating connection between QT and OpenSpaceGraph libraries with integrated tutorial describing whole process of implementation. Theoretical background is going to be included as well.
Description
Citation
HARMAN, P. Demonstrace programovatelných shaderů pomocí knihoven OpenSceneGraph a QT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč a za jaké situace je Blinn-Phongův osvětlovací model výhodnější    (rychlejší) než Phongův model? Víte o existenci (a když ano tak jaké) nějaké další aplikace tohoto typu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO