LABORARTORY BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Na základě řady analýz území byl vytvořen stavební program objektu, a to vytvoření centra architektury přístupného jak studentům, tak odborníkům, a galerijního prostoru s doprovodnými provozy. Projekt je motivován současnou situací na poli architektury. Úkolem je zvýšit povědomí veřejnosti o společenské roli architektury formou výstav i diskuzí. Zároveň vytvořit tvůrčí centrum pro studenty s možností setkávání a spolupráce s odborníky, prostor pro pořádání workshopů, variantně také přednášek, prezentací, atd. Charakter zástavby v okolí vytváří uzavřené městské bloky. Nová zástavba na rušné křižovatce ulic Milady Horákové a Koliště by měla uzavřít pohledově exponované nároží stávajícího bloku. Ztvárnění nároží reaguje na protější třídu Kpt. Jaroše a její směrování, jež určuje "seseknutí" nároží a následnou modelaci hmoty. Navržený objem budovy je reakcí na místo, kde je navrhován, a typologii, kterou v sobě ukrývá.
Based on a series of analyses the construction programme has been created, merging the center of architecture accessible to both students and professionals and the gallery with accompanying spaces. The project is motivated by the current situation in the field of architecture. The task is to raise public awareness about the social role of architecture not only through exhibitions but also discussions and other events. At the same time to create a creative center for students where they will have a chance to meet and work with professionals. Apart from working environment workshops will be held at the same place, optionally also lectures, presentations, etc. The character of the buildings around creates enclosed city blocks. The new development at a busy intersection of the streets Milady Horákové and Koliště should as well enclose the very exposed corner of the current block. The proposed design is a reaction to where the building is placed and a typology it conceals.
Description
Citation
HEGROVÁ, K. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Milan Nytra (předseda) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen) Ing. arch. Maria Topolčanská, Ph.D. (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-05-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO