Návrh rozvoje osobnosti manažera

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na rozvoj osobnoti manažéra, jeho znalosti, skúsenosti, vlastnosti. Teoretická časť špecifikuje kto je to manažér, jeho profil a ako by sa mal rozvíjať k naplneniu čo najlepších výsledkov nielen v podnikateľskom prostredí, ale aj v osobnom živote. Výstupom práce je môj návrh na optimálny rozvoj takéhoto manažéra.
The bachelor's thesis focuses on the development of the manager's personality, his knowledge, experience, and characteristics. The theoretical part specifies who the manager is, his profile and how he should develop to achieve the best possible results not only in the business environment, but also in his personal life. The output of the work is my proposal for the optimal development of such a manager.
Description
Citation
DUBNICKÝ, D. Návrh rozvoje osobnosti manažera [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Michal Paták, Ph. D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Paták: Na str. 54 - Vysvětlete stanovení hypotéz. Proč jste využil dvouvýběrový test? - nezodpovězeno Ing. Hornungová: Na str. 64 začínáte návrhy na řešení, ale máte tam shrnutí analytické části, proč? Doporučil jste zdravé stravování. Na základě jaké odpovědi z dotazníkového šetření to doporučujete? - nezodpovězeno doc. Zich: Na str. 8 máte stanovený cíl, který se liší v rámci cíle stanoveného v zadání práce. Vysvětlete proč. - nezodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO