Analýza dopadů poruchovosti jednotlivých prvků distribuční soustavy na spolehlivostní ukazatele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou dopadů poruchovosti různých prvků distribuční soustavy na spolehlivostní ukazatele. V teoretické části práce je popsána spolehlivost, kvalita elektrické energie distribučních soustav, spolehlivostní ukazatele a regulace nepřetržitosti distribuce elektrické energie. Praktická část práce je zaměřena na identifikaci a vyhodnocení poruch jednotlivých prvků distribuční sítě PREdistribuce, a. s. pro období mezi lety 2011–2016 na napěťové hladině 22 kV.
Bachelor's thesis deals with the impacts of distribution network element failures on reliability indicators. Therefore it makes basic description of the reliability, the reliability indicators or the regulation of continuity in distribution of electric power. It also presents main results of the identification and evaluation of individual 22 kV elements failures in distribution network of PREdistribuce, a. s. between 2011 to 2016.
Description
Citation
VACHUTKA, O. Analýza dopadů poruchovosti jednotlivých prvků distribuční soustavy na spolehlivostní ukazatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štefanka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma: Analýza dopadů poruchovosti jednotlivých prvků distribuční soustavy na spolehlivostní ukazatele. Student odpověděl na otázky oponenta práce. Doplňující otázku týkající se cílů vytyčených pro ukazatele spolehlivosti položil Dr. Štefanka. Student na dotaz reagoval vhodně. Doc. Orságová se dotázala ke zdrojům použitým v práci, což student uspokojivě objasnil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO