Přenos signalizace pro internetovou televizi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Signalizace v sítích pracujících s internetovým protokolem (IP) je používána pro monitorování a řízení činnosti sítě. Tato práce se zabývá přenosem signalizace skrze IP sítě pro velké skupiny komunikujících prvků a navrhuje škálovatelné řešení, jak pro malá, tak pro velká vysílání internetových televize (IPTV). Hlavní přínos práce spočívá v návrhu algoritmů pro ustavení optimálního hierarchického stromu na základě dostupných zdrojů a s ohledem na geografickou a virtuální polohu jednotlivých stanic. Pro účely optimalizace byly použity jak simulace s parametry globální experimentální sítě Planetlab, tak byly navržené algoritmy a protokoly nasazeny do reálného provozu v této síti.
A signalization in an Internet protocol environment is commonly used for monitoring quality of service and other parameters of a network. This thesis is involved in transmission of signalization through internet protocol networks and proposes scalable solution for small and even for large-scale internet television broadcasting. The main contribution of this thesis lies in design and validation of optimal hierarchical tree on the basis of resources assigned. This is done in respect to geographical distance, network distance of each particular member of the hierarchical structure. For the design of algorithms simulations and global experimental network were used.
Description
Citation
BURGET, R. Přenos signalizace pro internetovou televizi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (člen) doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc. (člen) prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Florián Makáň, Ph.D. - oponent (člen) Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. - oponent (člen) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-09-03
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO