Výstava - VVČSKSU

Abstract
Téma diplomové práce částečně vychází z mých osobních zkušeností, které jsem získala na pracovní stáži v instituci Galerii De Arte Sevando v Havaně, kde jsem měla možnost poznat nejen velká úskalí omezení galerijního provozu vlivem komunistické vlády, ale obecně také kubánskou kulturu a její náturu. První polovina diplomové práce obsahuje historická fakta, poukazující na výměnu československého a kubánského umění, která byla dříve běžnou součástí provozu státních institucí. Dělo se tak v Domě československé kultury v Havaně, jakož i v Domě kubánské kultury v Praze. Po pádu SSSR byly oba domy kultury uzavřeny a kulturně-umělecké vztahy se dodnes neobnovily. Práce dále popisuje nejen koncept, který vznikl ve spolupráci s kubánskou kurátorkou Yenisel Osuna Morales, ale také samotný popis realizace výstavy. Cílem diplomové práce je pokus o jistý dialog mezi dvěma zeměmi, Kubou a Českou republikou (dříve Československou), které si dnes mohou být v mnoha ohledech odlišné či dokonce odcizené. Jejich vztah však býval vřelý a mohl být také v mnoha ohledech inspirativní. Hlavním výstupem diplomové práce je vytvoření výstavního projektu, který se zaměřuje na téma cenzury nezávislé umělecké tvorby, její vliv na galerijní provoz a svobodný projev všech umělců na Kubě. Výběr kubánských umělců kurátorky Yenisel Osuna Morales spojuje téma plurikulturalismu, migrace a diaspory. Formou výměnné výstavy chci poukázat na již ukončené přátelské vztahy, které byly mezi Kubou a ČSSR dříve velmi aktivní. Utnutí těchto vztahů vlivem politických událostí nese velké nejen kulturní následky, obzvlášť na Kubě. Cílem výměnných výstav tedy bude nejen představit naše současné umění, výstavnictví i galerijní provoz Kubě, ale také prezentovat kubánské umění bez omezení zde v České republice.
The objective of this thesis draws on my experience acquired during the internship in Galeria De Arte Servando in Havana, where I have been given the opportunity to learn about Cuban culture as well as to witness the restrictions and difficulties in gallery activities due to the communist government. The first part of the thesis focuses on historical facts highlighting the art exchange between Czechoslovakia and Cuba, a common part of running the state institution in the past. It was a common practice both in Havana´s House of Czechoslovak Culture and in the House of Cuban Culture in Prague. After the collapse of the Soviet Union, both houses were closed and the Czechoslovak-Cuban relations in art and culture have never been restored. The study subsequently discusses the concept and realization of the exhibition prepared in collaboration with Cuban curator Yenisel Osuna Morales. The aim of the thesis is to try to initiate a dialogue between two countries, Cuba and the Czech Republic (former Czechoslovakia), countries with many differences, and probably even estranged nowadays. However, their relations were warm before, and they could be in many ways an inspiration. The primary outcome of this thesis is the exhibition project aimed at the topic of censorship in independent art, its influence on gallery activities and freedom of artistic expression in Cuba. The selection of cuban artists carried out by curator Yenisel Osuna Morales represents the topic of pluriculturalism, migration and diaspora. By means of exhibition exchange, I would like to refer to the terminated friendship between Cuba and former Czechoslovakia in the field of art. The purpose of these exhibitions is not only to present Czech contemporary art in Cuba but also to present Cuban art in the Czech Republic without any restrictions.
Description
Citation
HOVĚŽÁKOVÁ, I. Výstava - VVČSKSU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (předseda) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) MgA. Julia Gryboś (člen) MgA. Barbora Zentková (člen) MgA. Jiří Suchánek (člen) Mgr. Zuzana Jakalová (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba, která se konala v galerijním prostoru Solo Offspace, který autorka přizpůsobila pro prezentaci své diplomové práce, byla zahájena představením DP, jež se zabývá kulturními vztahy mezi bývalou ČSSR a Kubou. Autorka mj. představila anabázi neúspěchu původně plánované výstavy. V oponentském posudku je vyzdvižena volba lokace a schopnost diplomantky vypořádat se s danou výstavní situací.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO