Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem diplomové práce bylo navrhnout městský polyfunkční dům v proluce na ulici Křížová. Proluka se nachází na okraji Mendlova náměstí, důležitého dopravního uzlu města Brna. Prostorové i koncepční řešení domu vychází z urbanistické studie celého prostoru Mendlova náměstí. Dům je navržen na dlouhé parcele, která v městském prostředí odpovídá přibližně čtyřem domům. Proto je dům členěn vertikálně, aby bylo zachované měřítko městské zástavby. Zároveň na obou koncích přímo navazuje na stávající budovy, proto jsou navrženy různé výškové úrovně jednotlivých hmot. Parter domu zůstává komerční, stejně jako je tomu i u sousedních domů, v ostatních patrech jsou navrženy moderní velké jednopodlažní i mezonetové byty.
The aim of the thesis was to design the urban town house in blank space on Krizova street. The blank space is situated on the edge of the Mendel's square, an important transportation node of the city Brno. Spatial and conceptual solutions of the house is based on urban studies of Mendlel's square and its surroundings. The house is designed on a long parcel, which in the urban environment is equivalent to about four houses. Therefore, the house is divided vertically to keep the urban scale. At the same time at both ends it is directly connected to the existing buildings, therefore, different height levels of each mass are designed. Parterre of the house is commercial, as is the same for neighboring houses, in the other floors modern large single deck and maisonettes are designed.
Description
Citation
ŠÍMOVÁ, J. Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-05-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO