Přehled závodních vozidel pro rally

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na sestavení přehledu závodních automobilů pro automobilové soutěže rally na národní i mezinárodní úrovni a rozdělení vozidel do specifických kategorií. Následně jsou stručně popsány technické úpravy vozidel jednotlivých kategorií. Dále je shrnuto zastoupení jednotlivých výrobců a jejich procentuální podíl na trhu. V další dílčí části je statistický přehled vozidel z pohledu stáří a moderních technologií. Cílem práce je zanalyzovat trh a zjistit v jaké potenciální oblasti produkce by se mohl prosadit nový výrobce.
This work is focused on compiling an overview of race cars for rally car competitions at the national and international level and the division of vehicles into specific categories. Subsequently, the technical modifications of vehicles of individual categories are briefly described. Furthermore, the representation of individual manufacturers and their market share is summarized. The next part is a statistical overview of vehicles in terms of age and modern technology. The aim of this work is to analyze the market and find out in which potential production area a new producer could succeed.
Description
Citation
LISTOŇ, M. Přehled závodních vozidel pro rally [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval zkušební komisi svou závěrečnou práci a zodpověděl otázky oponenta. Následně odpovídal na otázky členů zkušební komise: Které vozidlo kategorie Rally 2 má aktivní centrální diferenciál? Částečně zodpovězeno Jaký je poměr rozdělení sil u otevřeného diferenciálu? Částečně zodpovězeno Jaké vozidlo bylo nedávno představeno v kategorii Rally 2? Zodpovězeno U jakých kategorií jsou použity víceprvkové nápravy? Zodpovězeno Jak funguje diferenciál u brzdění motorem? Zodpovězeno Brzdí se v rally výrazně motorem? Zodpovězeno Jakým způsobem byl vytvořen statistický přehled prezentovaný studentem? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO