Konstrukce a aplikace stacionárních průmyslových robotů

but.committeedoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Konstrukce a aplikace stacionárních průmyslových robotů“. Student zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: - Objasněte výstupy ve vytvořeném blokovém schématu v otázce oponenta. - Z kolika zdrojů jste čerpal? - Objasněte úvahy v závěru Vaší práce. - Proč jste kladl takový důraz na mobilní roboty? Student zodpověděl otázky komise se značnými problémy. Komise nesdílí názor vedoucího na hodnocení předložené práce, nicméně práce splňuje minimální požadavky. Vzhledem k tomu, že se jedná o rešeršní práci jsou nedostatečné také zdroje ze kterých student čerpá. Podstatná část práce vychází pouze z jednoho zdroje. Z tohoto důvodu se komise rozhodla pro hodnocení E.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKnoflíček, Radekcs
dc.contributor.authorKykal, Romancs
dc.contributor.refereeKočiš, Petrcs
dc.date.accessioned2022-06-17T06:52:33Z
dc.date.available2022-06-17T06:52:33Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá základní konstrukcí, rozdělením a různým využitím stacionárních průmyslových robotů. V první části je zmíněna základní definice a struktura robotu, která je ve světě všeobecně využívána. Obsahuje také základní komponenty robotu, které jsou podrobněji popsány a případně rozděleny podle funkčnosti. V druhé části se nachází příklady robotů, které se prakticky využívají v dnešní době, a po této části následuje kapitola, ve které nalezneme poměrně nové technologie, které nejsou úplně dokonalé a neustále se vyvíjejí. Na závěr je vložen rozbor technologie robotů, proč na světě existují a proč nám usnadňují život.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the basic construction, separation and various uses of stationary industrial robots. In the first part is mentioned the basic definition and structure of the robot, which is widely used in the world. It also contains the basic components of the robot, which are described in more detail and possibly divided according to functionality. The second part include examples of robots that are practically used today, and this part is followed by a chapter in which we find relatively new technologies that are not completely perfect and are constantly evolving. Finally, there is an analysis of robot technology, why they exist in the world and why they make our lives easier.en
dc.description.markEcs
dc.identifier.citationKYKAL, R. Konstrukce a aplikace stacionárních průmyslových robotů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139776cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206287
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkoncový efektorcs
dc.subjectrobotizované technologické pracovištěcs
dc.subjectbezpečnostní senzorikacs
dc.subjectvíceúčelovost robotůcs
dc.subjectmanipulační schopnosti robotucs
dc.subjecteffectoren
dc.subjectrobotic technological workplaceen
dc.subjectsafety sensorsen
dc.subjectmultipurpose robotsen
dc.subjectrobot handling capabilitiesen
dc.titleKonstrukce a aplikace stacionárních průmyslových robotůcs
dc.title.alternativeDesign and aplication of stationary industrial robotsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-16-12:40:37cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid139776en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.17 08:52:33en
sync.item.modts2022.06.17 08:14:44en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139776.html
Size:
7.71 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139776.html
Collections