Lázně +

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
V protikladu k pocitům a atmosféře asociovaných s lázněmi stojí budova krematoria jako připomínka toho, že naše tělesnost je konečná a život pomíjivý. Tak jako je v lázeňských rituálech přítomný moment prožívání oproštěn od minulosti i budoucnosti v pohřební liturgii se naopak život člověka smrští do jediného časového bodu krátkého obřadu. Vědomí vymezeného času se stává měřítkem smysluplnosti našich rozhodnutí, činů i prožitků. Lze žít smysluplně nekonečný život?
In contrast to the feelings and atmosphere associated with spa building stands crematorium as a reminder that our physicality is finite and fleeting life. Just as in spa rituals present moment experience free from the past and the future in the funeral liturgy, on the contrary, human life shrinks to a single point in time short ceremony. Consciousness of the time becomes a measure of the meaningfulness of our decisions, actions and experiences. You can live a meaningful life infinite?
Description
Citation
HELEŠIC, D. Lázně + [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. David Kraus (předseda) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Sochor (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-05-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO