Hodnoceni investičního záměru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá developerským projektem, který realizuje společnost Urbau, a.s. v okrese Brno-venkov. Teoretická část práce se věnuje investičnímu rozhodování a problematice projektů. Součástí práce je rozbor realitního trhu v České republice a jeho vývoj v posledních letech. V praktické části je developerský projet zhodnocen pomocí vybraných metod. Následují vlastní návrhy řešení a doporučení pro úspěšnost realizace projektu.
The bachelor thesis deals with the development project implemented by the company Urbau a.s. in the district of Brno – countryside. The the toretical part of the thesis deals with investment decision-making and project issues. Part of the thesis is analysis of the real estate market in Czech Republic and its development in recent years. In the practical part, the development project is evaluated using selected methods. The following are my own solutions and recommendations for the success of the project.
Description
Citation
KOLÁČKOVÁ, Z. Hodnoceni investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Doskočil - Jakým způsobem jste stanovila diskontní sazbu pro výpočet ČSH? - odpovězeno doc. Doskočil - Na základě čeho jste stanovila investiční horizont? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO