Rodinný dům se zubní ordinací

Abstract
Predmetom bakalárskej práce je návrh novostavby rodinného domu so zubnou ambulanciou. Stavba je umiestnená v obci Brno – Líšeň, okres Brno. Objekt je samostatne stojaci, dvojpodlažný, nepodpivničený. Novostavba je určená pre trvalé bývanie štvorčlennej rodiny. Pôdorys domu je nepravidelného tvaru, vychádza z tvaru pozemku. Zastrešenie objektu je riešené plochou strechou. Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu, zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté z keramických tvárnic Porotherm. Dom je rozdelený na obytnú časť a časť zubnej ordinácie.
The aim of this bachelor thesis is a design of a new building, detached house with dental ambulance. This building is situated in town Brno, Líšeň, Brno district. The building is a detached house, it has two floors and no basement. The detached house is designed for permanent living for a family of four. The floor plan of this house is an irregular shape due to land parcel. The house roofing is designed as a flat roof. The construction of this house is based on plain concrete strip foundations. The vertical load-bearing structures are designed to be built of clay blocks Porotherm. The building as such is divided into living area and dental ambulance.
Description
Citation
MIKULÁŠOVÁ, N. Rodinný dům se zubní ordinací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jindřich Woytela - tajemník, Ing. Daniel Skřek - tajemník, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - člen, Ing. Dagmar Donaťáková - člen, Ing. Danuše Čuprová, CSc. - člen,
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Studentka představila svoji bakalářskou práci formou prezentace následovně: - Umístění stavby, lokalitu, situace stavby - Dispoziční řešení budovy, popis provozu - Architektonické řešení budovy - Konstrukční řešení budovy - Materiálové řešení - Pohledy a 3D vizualizace Na závěr své prezentace studentka objasnila a zodpověděla následující dotazy a připomínky oponenta: - Způsob řešení několika sjezdů z parkovacích míst. - Způsob zakreslení a řešení dešťové kanalizace. - Výpočet schodiště? - Odůvodnění dvou asfaltových pasů. - Návrh funkčnosti štěrkového lože, která má odvádět vodu od základů. - Vhodnost umístění dveří při průchodu zádveřím. - Způsob fungování a vybavení navržených zařízení v technické místnosti. - Odvětrání spíže. - Skladba vrstev terasy z hlediska odvodnění. - Spádování ploché střechy při střešním výlezu. - Spádování odvodnění a vedení vody ze střechy nad garáží? - Porovnání rozdílných údajů obestavěného prostoru v energetickém štítku a technické zprávě. - Umístění skladby pod úrovní terénu v detailu D.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO