Návrh zdvižného pozičního stolu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvižného pozičního stolu pro překonání výškového rozdílu mezi dvěma válečkovými tratěmi. Hmotnost přepravovaných břemen je 550 kg a výškový rozdíl válečkových tratí činí 2000 mm. Cílem práce je navrhnutí typu pohonu zvedání, funkční výpočty pohonu zdvihu, funkční výpočet pohonu podavače palet a stanovení hlavních rozměrů zdvižného stolu. Příloha obsahuje sestavený výkres zdvižného stolu a rámu stolu.
This bachelor´s thesis describes the design of a lift positional table for overcome the height difference between the two roller tracks. Weight of the load is 550 kg and height difference of roller tracks is 2000 mm. The aim is to suggest the type of power lifting, power lifting functional calculation, functional calculation of the driver tray pallets and determining the main dimensions of the lifting table. The Appendix contains technical drawings of the lifting table and the table frame.
Description
Citation
HÁJEK, O. Návrh zdvižného pozičního stolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO