Transparentní keramické materiály

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou transparentního kubického ZrO2 dopovaného 8 mol% Y2O3. Technologie využité v této bakalářské práci zahrnují uniaxialní lisování a izostatické lisování za studena pro přípravu keramických polotovarů a následně metody konvenčního slinování, SPS a izostatického lisování za horka. U slinutých transparentních materiálů byla vyhodnocena mikrostruktura, přímočará propustnost a tvrdost.
This Bachelor thesis deals with processing of transparent cubic ZrO2 ceramic doped by 8 mol% Y2O3. Technology used in this Bachelor thesis are uniaxial pressing, cold isosatic pressing, SPS and hot isostatic pressing. Microstructure, real in-line transparency and hardness were evaluated for sintered transparent materials.
Description
Citation
KRUPA, F. Transparentní keramické materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Vlastní obhajoba bakalářské práce. Posudek vedoucího práce. Posudek oponenta práce. Odpovědi na dotazy oponenta. Jak se měří transparentnost keramiky, tedy parametr RIT? Ke spokojenosti tazatele. Jak se měřila velikost zrn keramického vzorku? Ke spokojenosti tazatele. Byla prováděna kalibrace tvrdoměru před měřením? K částečné spokojenosti tazatele.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO