Podnikatelský záměr – otevření restaurace rychlého občerstvení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření malého restauračního zařízení se sortimentem teplých pokrmů určených k odnosu ssebou – tzv. „take-away“. V této práci je řešeno financování projektu, analýza konkurenčního prostředí, návrh realizace a propagace nového podniku.
The bachelor thesis focuses on the creation of a small restaurant with a range of hot dishes intended for take-away. This project deals with the financing of the project, the analysis of the competitive environment, the proposal for the realization and the promotion of the new business.
Description
Citation
KORANDA, M. Podnikatelský záměr – otevření restaurace rychlého občerstvení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kajanová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Mgr. Martina Skalická, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. - kolik lidí bylo osloveno v dotazníkovém průzkumu a jakým způsobem bylo dotazníkové šetření zpracováno. Je dotazník součástí práce? Kolik otázek obsahoval dotazník? Zodpovězeno. doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. - Kritika použité literatury. Jak byla stanovena diskotní míra? Ing. et Ing. Mgr. Martina Skalická, Ph.D. - Kritika použité literatury. doc. Ing. Jana Kajanová, Ph.D. - Rozbor SWOT analýzy. Po hlasování komise se členové hlasy 3:2 dvěma rozhodli pro hodnocení stupněm E
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO