Řízení asynchronního motoru s využitím nástroje pro automatické generování kódu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá řízením asynchronního motoru v programu MATLAB/Simulink za využití nástroje pro automatické generování kódu v jazyce C. Cílem práce je seznámit se s teorií řízení asynchronního motoru, s programovacím a simulačním nástrojem X2C a také s laboratorním přípravkem pro řízení asynchronního motoru. Dále je cílem práce vytvoření modelů skalárního a vektorového řízení asynchronního motoru a následné vyzkoušení jednoho z nich na laboratorním přípravku pro ověření jeho funkčnosti.
This thesis deals with the control of an asynchronous motor in MATLAB/Simulink using the automatic code generation tool in C. The aim of the thesis is to learn about the theory of asynchronous motor control, the programming and simulation tool X2C and also the laboratory stand for asynchronous motor control. Furthermore, the aim of the thesis is to create models of scalar and vector asynchronous motor control and then test one of them on the laboratory stand to verify its functionality.
Description
Citation
JOCHEC, J. Řízení asynchronního motoru s využitím nástroje pro automatické generování kódu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Ondrejček (člen)
Date of acceptance
2023-06-06
Defence
Student prezentoval práci na téma Řízení asynchronního motoru s využitímnástroje pro automatické generování kódu. Student popsal cíle práce. Student uvedl přehled jednolivých částí práce. Dále uvedl programy vytvořené v pomocí simulinku a popsal jejich princip. Student také uvedl a popsal grafické výsledky simulací. Student prezentoval laboratorní přípravek, použitáý pro testování navržené regulace. Student prezentoval výsledky měření regulace. Student shrnul dosažené výsledky práce. Student zodpověděl otázky oponenta. V rámci tecnické diskuze student zopověděl otázky vyztané s této diskuze. Dále odpověděl, jaký je rozdíl mezi regulací na statorový a rotorový tok.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO