Automatické monitorování hustoty kapaliny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zameriava na vytvorenie zariadenia schopného monitorovať hustotu kvapalín pri fermentačnom procese. Súčasťou práce je výber vhodného princípu merania hustoty kvapalín, doplneného kompenzáciou vplyvu teploty, výber vhodných súčiastok a návrh schémy ich zapojenia. Ďalej sa práca zaoberá návrhom dosky plošného spoja a bezdrôtovým odosielaním dát do počítača s použitím Wi-Fi.
This thesis focuses on creating a device capable of monitoring the density of liquids during the fermentation process. The thesis includes the selection of a suitable principle for the measurement of the density of liquids, including the temperature compensation, the selection of suitable components and the design of schematics. Furthermore, the thesis deals with the design of a printed circuit board and wireless data transmission to a computer via Wi-Fi.
Description
Citation
BEBEJ, R. Automatické monitorování hustoty kapaliny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou diplomovou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k diplomové práci, při které byly položeny následující dotazy: V jakém rozptylu hustot jste zařízení testoval? Jak dlouho vydrží zařízení na baterku? Šel by použít gyroskop místo akcelerometru? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO