Vliv rotace pneumatiky na aerodynamiku automobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je popis vplyvu rotácie pneumatiky na aerodynamiku automobilu. Popisuje rozdiely medzi zjednodušenými tvarmi pneumatík obvykle používanými pre CFD a realistickým tvarom pneumatiky. V práci je ďalej analyzovaný vplyv jednotlivých prvkov dezénu a ich vzájomná interakcia, vplyv rôznych pneumatík a rôznych typov karosérii.
The aim of this bachelor thesis is to describe the influence of tyre rotation on vehicle aerodynamics. It explains differences between the simplified shape of tyre and realistic shape of the tyre. The paper further analyzes influence of individual tyre features , their interaction, influence of different tyres and different car types.
Description
Citation
OBOŇA, M. Vliv rotace pneumatiky na aerodynamiku automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Študent prezentoval výsledky svojej BP. Následne zodpovedal 2 otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO