Posouzení nekonvenčních metod obrábění vodním a laserovým paprskem v podmínkách firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá posouzením nekonvenčních metod vodního paprsku a laseru v podmínkách firmy. Jsou zde popsány základní principy obou metod, nejpoužívanější zdroje laserového paprsku a tlakové vody. Využití v praxi, výhody a nevýhody technologií. Dále je zde návrh nového strojního zařízení za stávající. Vodní paprsek je doporučen, vzhledem k širokému využití řezaných materiálů.
This thesis describes confrontation of processes WJM/AWJ and LBM in condition firm. This is describes basic principle both methods, the most commonly used source of laser beam and pressure water. Use in practice, advantagesdále and disadvantages of technologies. Furthermore there is a proposal for a new machinery in the current. Water jet is recommended, because of the wide use cut materials.
Description
Citation
NOVOTNÝ, P. Posouzení nekonvenčních metod obrábění vodním a laserovým paprskem v podmínkách firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Jaké jsou základní rozdíly v provozních podmínkách při přechodu z technologie řezání laserem a abrazivního vodního paprsku? Otázka 2: V kapitole 3.8 uvádíte druhy abraziva. Je některý z nich nevhodný z bezpečnostního a ekologického hlediska? Za jakých podmínek je vhodná recyklace abraziva? Otázka 3: V kapitole 5.1 je uváděna přesnost u testu firmy Flow při řezání materiálu o tloušťce 25,4mm. Je možno konkretizovat podmínky za jakých byly výsledky dosaženy? Otázka 4: Třída přesnosti a přesnost výroby. Otázka 5: Technologie laser –polopropustné zrcadlo. Otázka 6: Přísun abrasiva v trysce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO