Speciální pístové pohonné jednotky letounů všeobecného letectví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této bakalářské práce jsou speciální pístové pohonné jednotky v letectví. V první části je nastíněna historie vývoje pístových pohonných jednotek a princip činnosti pístových pohonných jednotek. Dále je prostor věnován už konkrétním speciálním pístovým pohonným jednotkám, jejich přínosům pro letectví, nevýhodám, principu a rozšíření v oblasti všeobecného letectví. Jsou zde zohledněny požadavky předpisů JAR-FCL 1 při certifikaci pohonných jednotek. Dále je práce věnována provozním podmínkám letounů. V závěru je provedeno srovnání speciálních pístových pohonných jednotek s jednotkami, které jsou běžně používány.
Topic of this bachelors thesis are Special piston engines on the general aviation aircraft. In the first part, the historical development is adumbrate and their operating principle. Next part deals with particular special piston engines, expansion, advantages and disadvantages, principles and their impact for general aviation. There are impeaching demands of JAR-FCL 1 rules in certification of engines. Next part is being paid to operating conditions of aeroplanes. At last the confrontation between special piston engines and most used engines of general aviation is made.
Description
Citation
MOTYČKA, I. Speciální pístové pohonné jednotky letounů všeobecného letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (člen) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) Ing. Václav Javůrek (člen) Ing. Róbert Šošovička, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Štrůbl, gen.mjr.(v.v.) (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO