Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí povlaků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá procesem řezání, opotřebením řezných nástrojů a tím, jak povlakování nástrojů přispívá k delší trvanlivosti nástroje, ke zvyšování řezných vlastností. V experimentální části je cílem zjištění, srovnání a vyhodnocení řezných vlastností při řezání závitů závitníky s různými typy povlaků. Při experimentu byly zvoleny konstantní řezné podmínky, jedinou proměnnou byly různé druhy povlakovaných vrstev. Výsledkem experimentu bylo naměření řezného momentu v závislosti na čase a míra opotřebení řezných nástrojů.
This bachelor thesis deals with the process of cutting, the wear of cutting tools and the fact, that coating makes tools more durable and increases cutting power. The goal of the experimental part is to determine, compare and evaluate cutting features in the process of thread cutting with taps of different coatings. For the experiment invariable cutting conditions were chosen, the only variable is the type of used coating. The result of the experiment is the measurement of cutting torque dependent on time and the grade of the wear of cutting tools.
Description
Citation
SVĚTLÍKOVÁ, J. Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí povlaků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Zina Pavloušková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Použití dynanometru Typy opotřebení řezných nástrojů Vlastnosti povlaků Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO