Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na problematiku finanční výkonnosti společnosti Farmet a.s., a to především s využitím metody benchmarkingu. První část práce tvoří teoretická východiska k dané problematice. Následuje charakteristika vybrané společnosti a její strategická analýza. Hlavní část práce je zaměřena na provedení benchmarkingu, tedy porovnání vybrané společnosti se třemi konkurenty. Závěrem jsou uvedeny dosažené výsledky a doporučení pro společnost.
This master thesis is focused on the issue of financial performance of Farmet a.s., primarily using a benchmarking method. The first part of the paper consists of theoretical foundations to the given issue. Furthermore, the characterization of the chosen company and its strategic analysis follow. The main part of the thesis is focused on an execution of benchmarking – a comparison of the selected company with three competitors. Finally, the achieved outcomes and recommendations for the company are stated in conclusion.
Description
Citation
PAVLOVÁ, K. Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a finanční řízení podniku
Comittee
prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Klíma (člen) Ing. Ladislav Žalio (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Otázky oponenta - Odpovězeno Ing. Klima - Obchodní zástupci v současné době pobírají pouze fixní mzdu nebo i nějaké bonusy ?Odpovězeno prof. Pavelkova - Proč byla do návrhu zlepšení situace podniku navržena investice do vytvoření konfigurátoru pro návrh strojů? Odpovězeno prof. Pavelkova - Je možné v rámci benchmarkingové studie využít spider analýzy? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO