Bytový dům Hubertus-Technologická etapa spodní stavby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením spodní stavby Bytového domu Hubertus v obci Karlova Studánka. Obsahem této práce je rozpočet, časový a finanční plán stavby s nasazením pracovníků, kontrolní a zkušební plán, technologický předpis a návrh zařízení staveniště.
This bachelor´s thesis deals with constructive-technological solutions of substructures of Residental House Hubertus in Karlova Studánka. The thesis contents project calculation, time schedule and financial plan with usage of employment, monitoring and test plan, technological prescriptions and concept of the building ground.
Description
Citation
ROTREKL, I. Bytový dům Hubertus-Technologická etapa spodní stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO