Návrh počítačové sítě pro základní školu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu počítačové sítě, konkrétně v budově základní školy. Vychází z analýzy současného stavu počítačové sítě, prostor školy a požadavků zadavatele. Práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou použity pro realizaci konkrétního návrhu. Obsahem práce je také kalkulace nákladů spojena s možnou realizací návrhu.
This bachelor thesis deals with the design of the computer network, specifically in the building of elementary school. It is based on the analysis of the current computer network state, school premises and requirements of the client. This thesis includes theoretical knowledge, which is used for the design of computer network. Thesis also contains cost calculations associated with the implementation of the proposal.
Description
Citation
SIKORA, M. Návrh počítačové sítě pro základní školu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Mgr. Robert Hakl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
Vedoucí práce - 1. Jaké byste doporučil logické rozdělení sítí školy? - zodpovězena Vedoucí práce - 2. Přehodnoťte provedení linky od poskytovatele internetu. - zodpovězena Oponent - 1.Proč jsou ve škole použity kabely s PVC pláštěm ? - zodpovězena Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. - Nárůst ceny při galvanickém oddělení- zodpovězena Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. - Je nutnost využití bez halogenových kabelů? - zodpovězena Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - Odhad problémů při rekonstrukci vzhledem ke stáří a stavu budovy - zodpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO