Simulace M2M komunikace s využitím standardu IEEE 802.15.4

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce „Simulace M2M komunikace s využitím standardu IEEE 802.15.4“ se zabývá teoretickým rozborem M2M zařízení a nasazením protokolu IPv6 v sítích standardu IEEE 802.15.4. Praktickou částí je simulace 6LoWPAN komunikace uzlů s centrálním prvkem a následný přenos dat na vzdálený databázový server umístěný v Internetu pomocí LTE sítě. Pro simulaci byl využit simulační nástroj Network Simulator 3.
This bachelor thesis „Simulation of M2M communication using IEEE 802.15.4“ focuses on therotical study of M2M devices and deployment of IPv6 protocol to sites of standard IEEE 802.15.4. Practical part is a simulation of 6LoWPAN communication between sensors with central node and followed by forwarding of information to remote database server located in the Internet through LTE site. For simulation there was used simulation tool Network Simulator 3.
Description
Citation
PECINA, M. Simulace M2M komunikace s využitím standardu IEEE 802.15.4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Vajsar, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Ondřej Šmirg, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky oponenta: Otázka č.1: Zkuste vyhodnotit časovou náročnost integrace modelu LTE do vašeho simulačního modelu a popište hlavní překážky, které vedly k tomu, že tento model nebyl vytvořen. Otázka č.2: Popište, jaké zajímavé výsledky byste pomocí simulací mohl získat, kromě vlastního ověření funcionality modelu. Další otázky: Princip agregace na uzlu MTCG, multicast/broadcast ve vytvořené síti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO