Aplikace nástrojů z SK od jednoho dodavetele při výrobě součásti v podmínkách malé strojírenské firmy.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Pomocí této technické zprávy je vytvořen optimální návrh řešení volby obráběcích nástrojů pro obrábění konkrétní součásti. Veškeré podmínky pro řešení jsou optimalizovány v podmínkách malé strojírenské společnosti S.CH. W. Service s.r.o.. Problematika byla řešena ve spolupráci s touto společností. Při vypracování této zprávy se vycházelo z aktuálních podmínek na dílně a časových a technických možnostech v době požadavku na výrobu stanovené součásti.
Through this technical message is made the optimal project of the surfacing tools for the cutting of a concrete component. All conditions for the suggestion are optimalized in the small engineering company CH.W. Service, s.r.o. A problem was solved in conjunction with this company. At elaboration of this message was resulted from the actual conditions in the workroom and the time and technical possibilities in the time of demand on production of the scheduled component.
Description
Citation
TYSOŇ, J. Aplikace nástrojů z SK od jednoho dodavetele při výrobě součásti v podmínkách malé strojírenské firmy. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO