Modulární CMS systém

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou univerzálního CMS systému. V první části jsou teoreticky popsány vlastnosti CMS systémů a technologie používané pro jejich tvorbu. Součástí práce je také porovnání vybraných dostupných CMS systémů. Objasněn je návrh a implementace vlastního CMS systému v prostředí ASP.NET s využitím technologie AJAX.
This bachelor thesis is focused on creating universal content management system. In a first part are theoretically described features of CMS systems and technologies used for their creation. Part of this thesis is a comparison of selected available CMS systems. Further is explained design and implementation of own CMS system in ASP.NET environment with use of AJAX technology.
Description
Citation
GEŠVINDR, D. Modulární CMS systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-08-24
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky otázky členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ".
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO