Vlastnosti typických moravských základových půd a jejich chování pod zatížením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem práce je popsat vlastnosti základových půd na území Moravy. V první, rešeršní, části práce budou přiblíženy vlastnosti různých typů základových půd. Další část je zaměřena na zjištění fyzikálně indexových a mechanických vlastností odebraného vzorku. Závěrem práce bude zhodnocení chování vybraných typů základových půd pod zatížením.
The aim of this thesis is to describe the properties of foundation soil in Moravia. In the first part I show the properties of different types of foundation soils. The next part focuses on the physical - index and mechanical properties of sample. The conclusion of the thesis is evaluate the behavior of selected types of foundation soils under load.
Description
Citation
ŠTAINEROVÁ, L. Vlastnosti typických moravských základových půd a jejich chování pod zatížením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO