Vacuum Deposited Diphenyl-Diketo-Pyrrolopyrroles Structures with Photoelectrical Application

Abstract
ITO|composite|Al structures with active DPP-C60 composite films (ratio 60:40 mass %) of about 100 nm thicknesses were prepared. The surface morphology of the films was studied by SEM imaging, which revealed uniform films containing separate spherical structures. It was found that the optimized preparation of the structures under the aforementioned conditions leads to an improvement of their photoelectrical properties.
Byly připraveny ITO|DPP-C60|Al struktůry (DPP-C60 60:40 hm. %) s tloušťkou aktivními vrstvy okolo 100 nm. Morfologie povrchu filmů byla studována SEM zobrazením, které odhlalilo uniformní vrstvy obsahujicí jednotlivé sférické struktůry. Bylo zjištěno, že optimální příprava strutkůr pod uvedenými podmínkami zlepšuje jejich fotoelektrické vlastnosti.
Description
Citation
Journal of Physics: Conference Series. 2014, vol. 514, issue 1, p. 1-5.
http://iopscience.iop.org/1742-6596/514/1/012005
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO