Řízení nákladů v energetickém podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá řízením nákladů v energetickém podniku Adavak, s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část objasňuje základní pojmy a analýzy, které jsou v práci dále využity. Analytická část popisuje společnost, její kalkulační metodu a systém pro výrobu a prodej tepelné energie. V poslední, návrhové části, je na základě analytické části a nákladových modelací řešeno plánované zvýšení objemu prodeje tepelné energie a jeho dopady na cenu a náklady.
The Bachelor thesis focuses on cost management in an energy company Adavak, s.r.o. Thesis is composed of theoretical and analytical part and of the proposals of the thesis. The theoretical part explains basic concepts and analyses, which are further used in the thesis. The analytical part describes the company and the calculation method and system for the production and sale of thermal energy. Final part of the thesis is focused on the proposals of the thesis, which are based on the analytical part and cost modelling. This part addresses planned increase in the volume of thermal energy sales, and its effects on price and costs.
Description
Citation
BUŠ, J. Řízení nákladů v energetickém podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky oponenta práce – odpovězeno Ing. Karel Doubravský, Ph.D. – Může se stát, že budou parametry mimo interval spolehlivosti? – odpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc. – Jaké alternatívní zdroje jsou k dispozici? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO