Technologické vlivy na parametry struktury povrchu obrobené plochy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů struktury povrchu u obráběných součástí, obsahuje jejich rozdělení a popis včetně názorných obrázků. Dále práce popisuje technologické vlivy, které je nejvíce ovlivňují, doplněné podrobným popisem každého z nich. V další kapitole jsou zpracována dvě praktická měření. Obě jsou zaměřena na velikosti vybraných parametrů struktury povrchu, první měření je navíc doplněné o rozměrovou přesnost. Závěr práce je věnován teoretickým a doporučeným hodnotám a srovnání těchto hodnot s výsledky předchozích experimentů.
This bachelor thesis deals with the analysis of parameters structure tooled surface, it contains their division and description including schematic pictures. Next thesis describes technological influence, which them mostly affect, completed detailed description each of them. In next chapter are processed two practical measurements. Both of them are specialized on sizes of selected parameters structure surface, first measurement is in addition completed about size accuracy. End of thesis is devoted theoretical and recommended values and comparison these values with results previous experiments.
Description
Citation
KUNZ, J. Technologické vlivy na parametry struktury povrchu obrobené plochy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO