Použití metafor v různých žánrech diskurzu o elektrotechnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá metaforou jako lingvistickým jevem a jejím používáním v různých druzích textů týkajících se transistorů (populárně vědecké zprávy, online tutoriály, učebnice a odborné články). Cílem práce je zmapovat výskyt a funkci metaforických výrazů v elektrotechnickém diskurzu, jakož i klasifikovat je pomocí konceptuálních metafor. Práce dále obsahuje porovnání daných typů textů s ohledem na zkoumané rysy.
This bachelor thesis focuses on metaphor as a linguistic phenomenon and its use in various types of texts dealing with transistors, including popularization news articles, online tutorials, textbooks, and research articles. The aim is to map the occurrence and function of metaphorical expressions used in engineering discourse, and to classify them in terms of conceptual metaphors. The thesis also includes a comparison of the texts with respect to the phenomena under investigation.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, P. Použití metafor v různých žánrech diskurzu o elektrotechnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D. (místopředseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Studentka prezentovala práci správnou angličtinou a zodpověděla všechny otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO