Řízení zásob pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím vybraných statistickým metod pro řízení stavu zásob ve společnosti Honeywell, s. r. o. Práce je rozdělena na tři hlavní části: teoretickou, praktickou a návrhovou. Teoretická část shrnuje základní informace o možnostech skladování stavu zásob, charakteristice časových řad, regresní analýze a řízení zásob pomocí časových řad. Praktická část je zaměřena na aplikaci teoretických poznatků a provedení výpočtů ve sledovaných obdobích. Návrhová část popisuje návrhy, které společnosti v budoucnu pomohou zlepšit současnou situaci zásob, a také je představen program ve Visual Basic for Applications, který je rovněž výstupem této práce.
This bachelor thesis deals with the use of selected statistical methods for managing inventory at Honeywell Ltd. The thesis is divided into three main parts: theoretical, practical, and proposal. The theoretical section summarizes basic information regarding the possibilities of storage inventory status, characteristics of time series, regression analysis, and inventory management using time series. The practical part focuses on the application of theoretical knowledge and performs calculations in the monitored periods. The proposal section describes suggestions that will help the company improve the current stock situation in the future. Also, it presents a program created in Visual Basic for Applications, which is also an outcome of this thesis.
Description
Citation
VITASKOVA, Z. Řízení zásob pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího - Mgr. Veronika Novotná Ph.D.: nejsou Otázky oponenta - Ing. Jaroslav Kulhánek: Jak byste doporučovala pokračovat ke zlepšení skladových zásob v podniku? - zodpovězeno Jak dále by šel Vámi vytvořený program rozšířit? - zodpovězeno doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc.: Je firma ovlivněna sezónními vlivy? - zodpovězeno prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.: Jakým způsobem je firma ovlivněna sezónními vlivy? - zodpovězeno Ing. Štefan Štepník: Co je to Just-in-time? - zodpovězeno Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D.: V jakém programovém prostředí by mohla být aplikace vytvořena? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO