Návrh skladu v dané strojírenské firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na návrh skladu v strojárskej firme Bonfiglioli s.r.o. Pred predstavením variant bola riešená rešeršná časť práce, ktorá opísala problematiku skladovania z hľadiska funkcií a druhov skladov, typov manipulácie či logistických metód. V druhej časti sú opísané samotné dva návrhy skladu – jeden je riešený pomocou regálov s viacnásobnou hĺbkou a paletových satelitov, druhý využíva automatizovaný systém Stingray s pohyblivými modulmi. Obe varianty sú doplnené o názornú výkresovú dokumentáciu. Na záver sú spravené hodnotenia variant a voľba metódy na základe rozhodujúcich parametrov, ktorými sú skladová kapacita, časová úspora či prevádzkové náklady.
The aim of the bachelor thesis is a design of a warehouse in an engineering company Bonfiglioli s.r.o. Firstly, there was made a search about warehouse problematics concerning its functions, types, kinds of manipulation and methods of logistics. Secondly, two options of design are described – the first one is based on multi-depth racks with pallet shuttles, the second one uses automated shuttle system Stingray with mobile modules. Both versions are supported with drawings. Lastly, evaluations of both of the scenarios are made and the final alternative is chosen based on the following parameters – warehouse capacity, time saving and operation costs.
Description
Citation
HORNÁK, F. Návrh skladu v dané strojírenské firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Zavadil (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy, závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy a připomínky: 1. Jak by byl řešen sklad pro kovárnu? 2. Jaké zboží je skladováno ve Vámi navrženém skladu? 3. Jakou maximální nosnost mají Vámi zvolené manipulátory? 4. Je varianta A i B navrhovaná pro stejné množství materiálu? Položené dotazy student uspokojivě zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO