Inovace firemního e-shopu a optimalizace procesu zpracování objednávky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce se zaobírá návrhem optimalizace firemního e-shopu z hlediska uživatelského prožitku (UX), přístupnosti a také optimalizací procesů v informačním systému nutných k odbavení objednávky. Cílem práce je navrhnout a vytvořit produkt, který díky své efektivitě zajistí návratnost investice, sníží náklady na údržbu a současně se stane komfortnější pro zákazníka.
The Thesis focuses on the design of optimization of corporate e-shop in terms of user experience and accessibility, and in terms of processes necessary for order execution. The aim of this work is to design and create a product, which ensures a return on investment due to its efficiency, and reduces maintenance costs and becomes more comfortable for the customer.
Description
Citation
LANGER, T. Inovace firemního e-shopu a optimalizace procesu zpracování objednávky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Otázky vedoucího – odpovězeno. Otázky oponenta – odpovězeno. Ing. Neuwirth: Bylo prováděno testování reálnými uživateli. doc. Chalupský: Jak byly spočítány fixní náklady. Jak byl stanoven zisk.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO