Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je problematika vypracování podnikatelského záměru za účelem rozvoje firmy. Práce je zaměřena na inovaci v oblasti marketingu a nabídce zboží pro zákazníky. V teoretické části práce jsou uvedeny poznatky pro tvorbu internetového obchodu, náležitosti podnikatelského záměru a postup při realizaci projektu. Předmětem praktické části je analýza potenciálu firmy pro marketingový rozvoj a zpracování návrhu elektronického obchodu se skladem pro firmu INTERNOVA - CZ GmbH, spol., s r.o. Závěrečná část představuje hodnocení, za jakých podmínek bude možný úspěšný rozvoj firmy.
The object of the bachelor thesis is concerned with elaborating a business plan for purpose of business development. Work is focused on innovation in marketing and supply of goods to customers. In the theoretical part of thesis are given knowledge for creation e- commerce, business plan are described and procedures for project implementation. The object of the practical part is analysis of potential for marketing development and the proposal for e-commerce intended for expansion of the company INTERNOVA - CZ GmbH, spol., s. r.o. The final section presents an analysis of the conditions under which the company can successfully develop.
Description
Citation
HLADIŠ, L. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Hořický (člen) JUDr. Ilona Rašovská (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO