Zdravotně technické instalace a využití šedé a dešťové vody v průmyslovém areálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací v administrativní budově areálu podniku E S L, a.s., včetně návrhu způsobu využívání dešťové a šedé vody. Teoretická část je vzhledem k odlišným vlastnostem a problematiky jednotlivých vod rozdělena zvlášť na vodu dešťovou a vodu šedou. V jednotlivých kapitolách jsou popsány vlastnosti vody, kvalita vody, historie a dnešní možnosti, jak s těmito vodami nakládat. Praktická část se zabývá návrhem domovního vodovodu a kanalizace. Součástí praktické části je návrh umístění a velikosti akumulační nádrže a čistírny odpadních vod, sloužící k úpravě šedé vody. Nezbytnou součásti praktické části jsou bilanční výpočty a následné dimenzování. Poslední kapitolou této práce je projekt, který výkresově zakončuje celou bakalářskou práci.
The aim of this Bachelor work is to outline a proposal for a plumbing system in the administrative premises of ESL plc, including a proposal for the usage of rainwater and greywater. Owing to the different attributes of rainwater and greywater, and the different issues surrounding them, the theoretical part is divided into two sections. In each section the attributes of the water, its quality, history and current methods of dealing with it are described. The practical part deals with proposals for domestic water supply and sewerage. The practical part includes a proposal for the location and size of storage tanks and wastewater treatment plants used for treating greywater. An essential element of this part is to equate the calculations with the subsequent design.The final section of this work is a project which includes technical drawings.
Description
Citation
TALAČ, M. Zdravotně technické instalace a využití šedé a dešťové vody v průmyslovém areálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO