Spalovací motory pro pohon UAV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Description
Keywords
Citation
LEČBYCH, M. Spalovací motory pro pohon UAV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student seznámil v prezentaci zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta odpovídal na následující otázky oponenta: 1. Z jakého důvodu nejsou do porovnání tuzemských motorů zařazeny motory ZDZ Engines? Zodpovězeno 2. Pro jakou velikost UAV se používají pístové motory a od jaké velikosti je výhodnější použít motory proudové, případně turbovrtulové. Částečně zodpovězeno Dále byly členy komise studentu položeny následující otázky: 1. Používá se raketový motor pro UAV? Zodpovězeno 2. Jakými způsoby je možné zamezit útoku UAV? Zodpovězeno 3. Porovntejte spalovací motor a turbovrtulový motor vzhledem k účinnosti? Nezodpovězeno 4. Účinnost spalovacího motoru. Částečně zodpovězeno 5. Jak je využit 3D tisk při konstrukci motoru? Částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO