Sponzoring a reklama v činnostech CESA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku reklamy a sponzoringu neziskové organizace zaměřené na poskytování sportovních aktivit pro studenty Vysokého učení technického v Brně a širokou veřejnost. Práce obsahuje teoretické otázky problematiky, analýzu konkurence a vhodných zájemců a návrh jednotlivých řešení sponzoringu a reklamy.
The bachelor thesis focuses on the issues of advertising and sponsoring of non-profit organization dedicated to provision of sports activities for students of the Technical University in Brno and the general public. The work includes theoretical questions relevant to the issue, competitor analysis and design of suitable candidates and individual solutions for sponsorship and advertisement.
Description
Citation
SUCHÝ, M. Sponzoring a reklama v činnostech CESA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO