Analýza vibrací pomocí moderních on-line systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce řeší problematiku analýzy vibrací pomocí on-line systémů. K realizaci byl naprogramován model rotačního stroje, na kterém byla následně měřena data. Řešením byla analýza experimentálních úloh pro nevyváženost stroje a určení přesné vady na ložisku. K získání výsledků byly použity odlišné diagnostické metody a prostředí analyzační aplikace CMS X-Tools. Hlavním výsledkem je funkční monitorující systém, který trvale sleduje stav stroje a obsluha je schopná po analýze získaných dat určit přesnou poruchu zařízení. Zavedením monitorujících on-line systémů lze předcházet větším odstávkám a tím spojenými finančními ztrátami.
The diploma thesis solves the issue of vibration analysis using on-line systems. A model of a rotating machine was programmed for implementation, on which the data was subsequently measured. The solution was the analysis of experimental problems for the unbalance of the machine and the determination of the exact defect on the bearing. Different diagnostic methods and environments of the CMS X-Tools analysis application were used to obtain the results. The main result is a functional monitoring system that permanently monitors the condition of the machine and, if necessary, the operator is able to determine the exact failure of the device after analyzing the obtained data. By introducing on-line monitoring systems, major downtime and associated financial losses can be avoided.
Description
Citation
MAREK, V. Analýza vibrací pomocí moderních on-line systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen) prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student sebejistě prezentoval výsledky své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. Následovala diskuse s komisí. Prof. Šeda se dotázal na vlastní přínos autora a vlastnosti zařízení. Prof. Vítečková se dotázala na kompenzace rušivých vlivů při měření a ukotvení stroje. Prof. Šenkeřík se dotázal na dlouhodobý sběr dat v kontextu detekce anomálií. Komise navrhuje práci na Cenu průmyslového podniku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO