Mobile Phone Data-based Sociological and Urban Analyses: The Case Study of Brno, Czech Republic

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-11-14
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Informace o pohybu uživatelů mobilních sítí patří v dnešní době k ceněným zdrojům dat pro sociologické a urbanistické analýzy denních vzorců chování obyvatel měst. Tato data jsou otevřená, ale v omezené kvalitě publikovaná na webu. Umožňují sledovat množství uživatelů v rámci základních sídelních jednotek ve vybraných průřezových hodinách během celého dne. Data také poskytují anonymizované informace zvlášť o pohlaví a věku uživatelů. Cílem příspěvku je představit informace z mobilních dat na případové studii vybraných územních celků města Brna.
Daily movement patterns of inhabitants derived from mobile phone data are one of very valuable data sources for today’s sociological and urban analyses of modern cities. These data sets are open but – while being of a limited quality – available on a mobile provider’s website. This data enables a number of users in selected areas to be observed through two-hour time slots. It also provides anonymous information about the age and gender of the users. The aim of this paper is to introduce mobile phone data visualisations through a case study of the city of Brno, Czech Republic.
Description
Citation
PhD Research Sympozium 2018, s. 6–11. ISBN 978-80-214-5664-8.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO