Využití laserových procesů při výrobě solárních článků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této práci jsme se zaměřili na použití daného laseru při výrobě solárních článků. V první části Bakalářské práce jsou obecně a teoreticky zpracovány poznatky v oboru fotovolaiky a aplikacích laserů. V druhé části práce, která je praktická, je zaznamenáno měření, pomocí nichž jsme chtěli ověřit použití laseru při selektivním dotování N+ vrstvy. Dále bylo provedeno ověření použitelnosti laseru při vytváření oblastí pro zanořené kontakty a pro proces izolace hrany solárního článku po oboustranné difúzi.
This work is focused on the use of laser's process in the solar cells fabrication. The first part of Bachelor's work generally handles the theory in the field of the photovoltaic devices and the applications of lasers. In the second practical part of the work are recorded and evaluated the measurements to verify the use of laser to selective doping of N+ layer. There were also investigated applicability the laser for buried contacts fabrication and solar cells edge isolation.
Description
Citation
GROB, F. Využití laserových procesů při výrobě solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací. Diskuse se otevřela ohledně formálního zpracování práce a dále student vysvětloval charakteristiku fotodiody. Student také obhajoval použitou metodu měření.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO