Pomyslná řešení Pomyslné reportáže

Abstract
Vytvořila jsem tři knižní koncepty, tři možnosti grafické a knižní úpravy jednoho románu (Tibor Déry, Pomyslná reportáž o americkém pop-festivalu, Budapešť 1971). Každá kniha používá jako inspiraci pro grafickou úpravu různý tématický celek z knihy, a každá kniha má i jiné cílové použití a od toho se odvíjející formát i použitý materiál. Prvním konceptem je malá odolná kniha do kapsy inspirovaná Rolling Stones a Altamontským festivalem z roku 1969, druhá je klasická „nakladatelská“ kniha inspirovaná 60. lety a třetí je bibliofilie, inspirovaná příběhem dvou lidí. Knihy jsou doprovozeny plakáty popisující základní prvky.
I created three concepts of books, three possible graphic and book design adaptations of one novel (Tibor Déry, Imaginary reportage of american pop-festival, Budapest 1971). Every book uses a different theme from the book as an inspiration for its graphic design and every book has also a different aimed usage ( format and material of the books are created according to this presumption). First of the book concepts is a little hardy pocket book inspired by Rolling Stones and Altamont festival 1969, the second is common „publisher's“ book inspired by vizuality of 60's and the third one is a bibliophilia, collector's piece inspired by a story of two people. All the books are accompanied with posters describing the basic components and concepts.
Description
Citation
VOMELOVÁ, L. Pomyslná řešení Pomyslné reportáže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - grafický design
Comittee
doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda) Mgr. Václav Houf (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) Mgr. Dagmar Hejduková (člen) MgA. Markéta Hanzalová (člen) MgA. Matěj Říčný (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen)
Date of acceptance
2012-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO