Výzkum záporných elektrodových materiálů na bázi uhlíku pro sodno-iontové baterie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce je zaměřena na výzkum uhlíku jako perspektivního materiálu záporné elektrody pro sodno-iontové baterie. První část se zabývá elektrochemickými články a jejich vývojem obecně. Poté jsou zmíněny lithium-iontové články, jejich historie a v současnosti používané materiály. Další část se věnuje sodno-iontovým článkům, jejich dosavadnímu vývoji, aktuálním problémům a rozdílům oproti lithium-iontovým, neboť se jeví jako jedna z perspektivních post-lithium technologií s potenciálem rychlé komercializace. V praktické části jsou otestovány některé vzorky materiálů se zaměřením na jejich kapacitní vlastnosti a coulombickou účinnost.
This work focuses on the research of hard carbon as a promising negative electrode material for sodium-ion batteries. The first part deals with electrochemical cells and their development in general. Then lithium-ion cells, their history and the materials currently used are mentioned. The next section discusses sodium-ion cells, their development so far, current issues and differences compared to lithium-ion cells, as they appear to be one of the promising post-lithium technologies with the potential for rapid commercialization. In the practical part, properties of some material samples are tested with a focus on their capacity and coulombic efficiency.
Description
Citation
HOMOLKA, T. Výzkum záporných elektrodových materiálů na bázi uhlíku pro sodno-iontové baterie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Libich, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Jaššo (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise k obhajobě: 1. Jakým způsobem stanovíte kapacitu Q? 2. Hraje zde nějakou roli lisování elektrody? 3. Lisovací tlak?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO