Rozhledna

but.committeeprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - místopředseda, Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. - tajemník, Ing. Kristýna Hrabovská - tajemník, doc. Ing. Milan Šmak, Ph.D. - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. - člen, Ing. Radim Pokorný - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen,cs
but.defenceStudentka formou prezentace představila komisi svou diplomovou práci, její hlavní cíle, způsob zpracování a výsledky a poté velmi dobře reagovala na připomínky oponenta vyjádřené v oponentském posudku i na otázky členů komise.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBalázs, Ivancs
dc.contributor.authorJedzoková, Patriciecs
dc.contributor.refereePešek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:55:49Z
dc.date.available2022-02-08T04:55:49Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je navržení a posouzení ocelové rozhledny umístěné v pohoří Beskydy. Byly navrženy dvě varianty rozhledny, jedna čtvercového a druhá šestiúhelníkového půdorysu. Obě varianty jsou prostorové příhradové konstrukce tvaru přesýpacích hodin. Varianty byly porovnány a pro detailní zpracování byla vybrána varianta čtvercového půdorysu. Rozhledna má výšku 36 metrů, je rozdělená po patrech, která mají 3,6 metrů. Půdorysný rozměr v nejširším místě je 8 metrů, v nejužším místě má šířku 5 metrů. Konstrukce je kloubově kotvena do základů z betonu C25/30. Jako střešní krytina byl použit trapézový plech z oceli třídy S280GD. Všechny ostatní ocelové prvky jsou z oceli S355.cs
dc.description.abstractThe object of the diploma thesis is design and assessment of a steel lookout tower situated in Beskydy mountains. Two different variants were designed. The first variant is of square shaped plan and the second one is of hexagonal shaped plan. Both variants are spatial truss structures. They are shaped as hourglass. The variants were compared and the first one was chosen to be further developed. The lookout tower is 36 meters high and it is divided by floors. One floor is 3,6 meters high. The widest section is 8 meters, the narrowest section is 5 meters wide. The structure is pin-supported into concrete foundation. The concrete is class C25/30. The roof covering is made of trapezoidal sheet of class S280GD. Each steel element is made of steel of class S355.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationJEDZOKOVÁ, P. Rozhledna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141772cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203671
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozhlednacs
dc.subjectocelová konstrukcecs
dc.subjectkruhové trubkycs
dc.subjecttrapézový plechcs
dc.subjectkotvení sloupůcs
dc.subjectnosné sloupycs
dc.subjectšroubový spojcs
dc.subjectzatížení větremcs
dc.subjectdynamika.cs
dc.subjectLookout toweren
dc.subjectsteel structureen
dc.subjectround tubesen
dc.subjecttrapezoidal sheeten
dc.subjectcolumn anchorageen
dc.subjectmain columnen
dc.subjectbolted connectionen
dc.subjectwind loaden
dc.subjectdynamics.en
dc.titleRozhlednacs
dc.title.alternativeLookout toweren
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-02cs
dcterms.modified2022-02-07-18:12:25cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141772en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:55:49en
sync.item.modts2022.02.08 04:16:55en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
734.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
19.89 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59277.pdf
Size:
145.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59277.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59292.pdf
Size:
111.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59292.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141772.html
Size:
1.39 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141772.html
Collections