Výroba montážních přípravků pomocí metody Fused Deposition Modeling

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou montážních přípravků pro výrobu LCD televizorů ve firmě Wistron Infocomm (Czech), s. r. o. V rámci práce proběhlo zhodnocení současného stavu používání montážních přípravků a následný návrh a tvorba prototypů dvou montážních přípravků. Do práce je zahrnuto jejich testování, volba způsobu výroby, jejich nasazení v běžné produkci a vyhodnocení výsledků. Součástí práce je literární studie popisující technologie RapidPrototyping a její jednotlivé metody.
This bachelor thesis describes the design and manufacture of assembly jigs for the production of LCD TVs in the company Wistron Infocomm (Czech), s. r. o. In the thesis was carried out to assess the current status of use of assembly jigs, design and creation of two prototypes of assembly jigs. The work includes testing, choice of method of manufacture, their routine use in the production and evaluation of results. The work also include literary studies describing RapidPrototyping technology and its various methods.
Description
Citation
HAVELKA, O. Výroba montážních přípravků pomocí metody Fused Deposition Modeling [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Emil Machač (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO