LABORARTORY BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Galerie na křižovatce brněnské Ringstrasse a ulice Milady Horákové vybízí k propojení zelených os a ploch ve městě. Galerie je zaměřená na tzv. landscape. Návrh se skládá ze tří budov - galerie, skleníku a budovy workshopů a vedení galerie - tvořících jeden celek. Galerie je jednoduchého půdorysu umožňujícího variabilní uspořádání expozic. Budova skleníku je doplněna o kavárnu a shop. Ve vyšších patrech je tvořena terasami o různých výškách a doplněna zasklenými buňkami se specifickým klimatem. Tyto buňky obsahují i speciální náplň - motýli, hudbu, vůni, torza květin či mechový gauč - která dává návštěvníkovi nový dojem z vystavování. Celý skleník je zároveň pobytovým prostorem a vytváří "hlediště" pro dvůr. Všechny budovy jsou doplněny o potřebné skladovací prostory, prostory technického zařízení budov a zakladač s 21 parkovacími místy.
Gallery at the crossing Koliště and Milady horákové street calls for connection of green spaces in the city. Gallery is focused to landscaping. The design consists of three buildings - gallery, glasshouse and the building for workshops and gallery management - which make up one unit together. Gallery has got a simple plan, which allows a variable arrangement of exposure. In greenhouse you can find a cafe and shop with flowers and publications. On the highest plans glasshouse consists of terraces of different levels and glazed cells with specific climate These cells contain a special filling - butterflies, music, fragrance, fragments of flowers or mossy couch - which give a special impress from the exhibiton. Whole glasshouse is living area a makes auditorium for the courtyard. All these buildings have also required storage spaces, space for technical equipments and car stacker with 21 parking places.
Description
Citation
HRUBEŠOVÁ, M. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Milan Nytra (předseda) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen) Ing. arch. Maria Topolčanská, Ph.D. (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-05-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO