Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na výběr nejvhodnější formy podnikání z pohledu daně z příjmů v České republice. Problematika bakalářské práce obsahuje konkrétní příklady daňového zatížení jednotlivých forem podnikání pro vybraný podnikatelský subjekt. V závěrečné části bakalářské práce jsou navrhnuty a popsány varianty z nejnižší daňovou povinnosti, respektive s nejvyšší daňovou úsporou.
The bachelor thesis is focused on the selection of the most suitable form of business from the point of view of income tax in the Czech Republic. The issue of the bachelor's thesis contains specific examples of the tax burden of various forms of business. In the final part of the bachelor's thesis, variants with the lowest tax liability, or with the highest tax savings, are proposed and described.
Description
Citation
MAZAL, J. Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - Ing. Petr Mikulica - Je ve Vaší práci aktuální údaj o dani z převodu nemovitostí? - zodpovězeno Ing. Milena Otavová, Ph.D. - Komparoval jste variantu společnosti s ručením omezením a v práci uvádíte dva způsoby - vyplácení si podílů na zisku nebo vyplácení minimální mzdy a podílu na zisku. Z čeho se skládá konečné odvodové zatížení, které bude hrát roli pro Vaše rozhodnutí? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO