Hodnocení elektrochemických charakteristik hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting

but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce přesvědčivě a srozumitelně. Dotazy oponenta zodpověděl správně a úplně, se členy komise diskutoval na dobré úrovni a prokázal výborné znalosti řešené problematiky.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a chemické technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorFintová, Stanislavacs
dc.contributor.authorPikner, Jancs
dc.contributor.refereeHadzima, Branislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:17Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:17Z
dc.date.created2016cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá elektrochemickou charakterizací korozních vlastností hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti slitiny AZ61, vlivy legujících prvků na hořčíkové slitiny a korozi. Experimentální část se pak zabývá určením elektrochemických charakteristik slitiny AZ61 s různým stavem povrchu v roztoku 0,1 M NaCl. Pomocí potenciodynamických zkoušek byl určen korozní potenciál Ekor a korozní proudová hustota ikor. Z elektrochemické impedanční spektroskopie byl určen polarizační odpor slitiny. Na základě naměřených výsledků byl diskutován vliv výroby, chemického složení, struktury a povrchové úpravy (broušení a leštění) na korozní charakteristiky dané slitiny.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the characterization of electrochemical corrosion properties of AZ61 magnesium alloy prepared by squeeze casting method. The theoretical part of the work focuses on properties of AZ61 alloy, influence of alloying elements on magnesium alloys and corrosion. The practical part of the work deals with electrochemical characteristics of AZ61 alloy with different surface condition in of 0.1 M NaCl solution. Corrosion potential (Ekor) and corrosion current density (ikor) were determined by potentiodynamic test. Polarisation resistance was determined by electrochemical impedance spectroscopy. Based on the measured results was discussed the influence of production, chemical composition, structure and surface treatment (grinding and polishing) on corrosion characteristics of the alloy.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationPIKNER, J. Hodnocení elektrochemických charakteristik hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other87283cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60377
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHořčíkové slitinycs
dc.subjectAZ61cs
dc.subjectsqueeze castingcs
dc.subjectpotenciodynamické zkouškycs
dc.subjectelektrochemická impedanční spektroskopiecs
dc.subjectMagnesium alloysen
dc.subjectAZ61en
dc.subjectsqueeze castingen
dc.subjectpotentiodynamic testsen
dc.subjectelectrochemical impedance spectroscopyen
dc.titleHodnocení elektrochemických charakteristik hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze castingcs
dc.title.alternativeEvaluation of electrochemical characteristics of AZ61 magnesium alloy processed by squeeze castingen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-11:27:25cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid87283en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:57:12en
sync.item.modts2021.11.12 19:41:50en
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_87283.html
Size:
9.66 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_87283.html
Collections