Rezidence Austerlitz, vybrané části stavebně technologického projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Obsahem diplomové práce je zpracovat vybrané stavebně-technické části projektu novostavby bytového domu v Brně. Projekt se blíže zabývá technologickou etapou hrubé vrchní stavby, v které jsou zahrnuty předpisy pro provádění zdiva a železobetonových konstrukcí. Diplomová práce se dále zabývá návrhem strojních sestav, časovým plánováním, otázkou zásobování staveniště, pravidly bezpečnosti práce, kvalitativními požadavky, řešením organizace výstavby a plánováním údržby realizovaného bytového domu. V závěru práce bude provedeno porovnání různých systémových variant provedení obvodového pláště budovy z hlediska mnoha stavebně-technických faktorů.
Purpose of this master’s thesis is to compile structurally – technological aspects of the project of new housing building in Brno. Thesis concentrates on technological phase of upper rough construction, which involves prescriptions for masonry of walls and constructions from reinforced concrete. Thesis is also includes suggestions of constellation of machines, time plan, supplying of construction site, rules of workplace safety, quality requirements, solutions for organization of construction and maintenance of the building. Conclusion of this master’s thesis is comparison of different systematical variations of constructing peripheral wall based on many structurally – technological factors.
Description
Citation
HELÁN, T. Rezidence Austerlitz, vybrané části stavebně technologického projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-02-03
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO